Podklady pro obnovu katastrálního operátu

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií a marketingu.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Podklady pro obnovu katastrálního operátu

Signature Not Verified

bude obnoven katastrální operát p. epracováním do digitální podoby (dále jen „obnova. íloze k tomuto dopisu zasíláme oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu,
brniste.cz/wp...oznameni-obnova-katastr-operatu.pdf

obnova_Souvrat1.pdf

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov. Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických
mostek.cz/phprs/storage/uredni_deska/2012-3_obnova_souvrat1.pdf

Ekonomservis

Způsoby obnovy katastrálního operátu jsou novým mapováním, přepracováním SGI (soubor geodetických informací), na podkladě výsledků pozemkových úprav.
reales.cz/clanky-v-tisku/obnova-katastralniho-operatu

Zákony ČR onLine - úplná znění zákonů, přehled právních předpisů...

Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. . Texty zákonů v platném i historickém znění. . Forma katastrální mapy. §57 (1) Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav jsou
zakonycr.cz/seznamy...nemovitosti-katastralni-vyhlaska.html

Obnova Katastrálního Operátu, Část Čtvrtá - Katastrální zákon č. 344/1992

Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních pozemkových úprav. Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě.
zakony.kurzy.cz/344-1992-katastralni-zakon/cast-4/

Slovník VÚGTK - obnova katastrálního operátu

. informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastru nemovitostí; provádí se novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací nebo na podkladě pozemkových úprav
vugtk.cz/slovnik/3665_obnova-katastralniho-operatu

Microsoft Word - 344.rtf

(2) Katastrální operát tvoří a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních
vypisyzkatastru.cz/katastralni_zakon.pdf

Vyhláška Českého úřadu...a katastrálního ze...

(1) Katastrální úřad oznámí obci datum dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení v obci k veřejnému nahlédnutí. Rovněž oznámí obci datum, k němuž nabude obnovený katastrální operát platnosti.
epravo.cz/top...a-katastralniho-ze-dne...republiky-katastralni-zakon-ve...

Část 3 – Správa katastru – Katastrální zákon (nový...

b) při pozemkových úpravách, na podkladě jejichž výsledků se provádí obnova katastrálního operátu.. (2) O výsledku revize katastru sepíše katastrální úřad protokol.. Oprava chyby v katastrálním operátu
zakony.centrum.cz/katastralni-zakon-novy/cast-3

Topografické mapy vojenské:

2) vytvoření přehledu parcel vedených dosud pouze v ZE využitelné podklady pro obnovu polohopisu: použijí se výsledky zeměměřických činností (GP, zaměření skutečného provedení stavby, operáty dřívějších evidencí... (PK))
gcvut.wz.cz/skola/spsz/MAP/Obnova.map.doc